Min Aħna / Dwarna

Dan is-sit hu intenzjonat biex jipprovdi għajnuna għall-istudenti li qed jistudjaw l-Istudji Soċjali fl-iskejjel sekondarji tal-gvern.

Bħala sit, studjisocjali.com MHUX sit uffiċjali, u l-opinjoni u n-noti huma xogħol ta’ għalliema, studenti għalliema u persuni oħra li wrew interess li jaqsmu materjal interessanti magħkom.

In-noti li jkun hawn f’studjisocjali.com qegħdin biex jintużaw, iżda napprezzaw jekk tiktbu li huma meħuda minn dan is-sit.

Grazzi
Brian Chircop

studjisocjali.com@gmail.com

 

Dear all,

This site is aimed to help students sitting either for their SEC Social Studies, SEC Environmental Studies or Social Studies exam at Years 7 – 11 within schools using the state schools’ curriculum.

Studjisocjali.com is NOT an official site but the material shared is shared thanks to the dedication of teachers, head of departments, student teachers and educators who wished to share their work here.

Translated notes in English, are aimed to help non-Maltese speaking students yo integrate more in the Maltese educational system.

Feel free to use these notes, but please acknowledge / give credit to this site.

Regards

Brian Chircop

studjisocjali.com@gmail.com